infratire neamt cluj romania satul Profesori de ieri si de azi… Codreanca oaspeti codreanca

Mesaj de felicitare al primarului, Cleopatra Cobzac, cu prilejul Zilei profesionale a lucrA?torilor din sfera protecEi??iei sociale.

Cu prilejul Zilei lucrA?torului din sfera protecA?iei sociale a populaA?iei, Primaria comunei Codreanca aduce sincere felicitA?ri AYi urA?ri de bine tuturor angajaA?ilor din domeniu.

healthy man viagra xm radio. no rx pharmacy.
VA? exprimA?m Ai??ntreaga recunoAYtinA?A? pentru aportul la dezvoltarea serviciilor de asistenA?A? AYi protecA?ie socialA?, implementarea noilor reforme Ai??n aceastA? sferA?, precum AYi pentru dA?ruirea de sine, receptivitatea manifestate zi de zi faA?A? de persoanele care au nevoie de grijA? AYi atenA?ie deosebitA?.
Domeniul de activitate al DumneavoastrA? este unul care necesitA? mai mult decA?t profesionalism AYi abnegaA?ie. Or, compasiunea AYi generozitatea sunt calitA?A?ile indispensabile lucrA?torilor din sistemul protecA?iei sociale.
Apreciem Ai??nalt munca depusA? AYi VA? dorim multA? sA?nA?tate, noi forA?e AYi succese Ai??ntru sporirea calitA?A?ii vieA?ii pensionarilor AYi persoanelor defavorizate, pentru reabilitarea AYi integrarea celor aflaA?i Ai??n dificultate,

 

flagyl for dogs without prescription. Cu mult respect,

Ai??Primar de CodreancaAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Cleopatra Cobzac

Social AID Vision

 

 

 

